Sulu Söndürme Sistemleri

heading

Bilinen yangın tipleri içerisinde olan ve müdahalesi daha kolay olan yangınlara adi yangın ismi verilmektedir. Evlerin bahçesinde içerisine kâğıt, karton, odun parçası veya tahta parçası atılarak yakılan ateşin, bahçe hortumundan gelen su ile söndürebilmesi bu yangın çeşidine en güzel örnek olacaktır. Genel itibariyle söndürülme aşamasında su kullanımının yeterli geldiği bu yangın çeşidi, müdahale edilirken söndürme sistemleri açısından birçok şekilde kullanılabilmektedir. Sadece kâğıt ve evraklardan oluşan bir büroda meydan gelebilecek bir yangında, otomatik olarak devreye girecek yangın sprinkleri maharetiyle, sulu söndürme sistemleri kullanılabilmektedir. Yangına müdahale sistemlerinin kurulma aşamasında bilinmesi gerekli olan ilk konu hangi yangın söndürme sistemine ihtiyaç duyulduğudur.

Kimyevi malzemelerin yoğun olarak depolandığı mahallerde sulu söndürme sistemleri yeterli gelmez iken sadece adi yangın riski bulunan mahallere de diğer söndürme sistemlerinin uygulanması fazla gereksiz olacaktır. İmal edildiği özellikleri gereğince ıslak veya kuru borulu sprinkler sistemi, deluge sprinkler sistemi ve preaction (ön tepkimeli) sprinkler sistemleri olarak isimlendirilebilirler. Sulu söndürme sistemleri kullanımının diğer sistemlere nazaran söylenebilecek avantajı, insan sağlığı açısından herhangi bir zararının olmaması ve söndürme sonrası oluşan kalıntıların temizliğinin daha kolay yapılabilmesi olduğudur.

Sulu söndürme sistemleri bir diğer yangın çeşidi olan gaz yangınlarında da kullanılmaktadır. C kategorisiyle sınıflandırılmış olan bu yangın çeşidinin meydana gelebileceği yerlerde de uzman kişiler tarafından projelendirilecek şekilde yangın söndürme sistemi uygulanmaktadır. Nihayetinde, yangın ve yangın türleri konusunun kendi alanı içerisinde bir meslek bilgisi olması nedeniyle, proje danışmanlığı alınmamış hiçbir yangın söndürme sistemi tavsiye edilmemektedir. Tüm bu açıklamaların ışığında, uygulama yapılacak yeri görmeden ve risk değerlendirmesi ile mahal analizi yapmadan projeye esas olacak tasarımı yapan hiçbir firmanın inandırıcılığının olmadığının bilinmesi şarttır.